Wat doet een district?

Het district is het bestuursniveau dat het dichts bij de bewoners van Antwerpen staat.

De stad telt in totaal 9 districten waarvan Antwerpen er één is.
De andere districten zijn:

Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

In ons district is er een districtsraad met 33 rechtstreeks verkozen districtsraadsleden uit verschillende partijen. Zij komen maandelijks samen over deze lokale thema’s:

burgerlijke stand, straten/pleinen, parken/groenaanplantingen, feestelijkheden, markten/foren, cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenbeleid, communicatie/promotie, inspraak /participatie en socioculturele verenigingen.

Het district kan daarnaast ook algemeen advies geven bij districtsaangelegen heden, een adviesraad oprichten, de agenda van de gemeenteraad aanvullen met punten die van toepassing zijn op de bevoegdheden van het districtsbestuur. Het kan ook een volksraadpleging organiseren en voorstellen doen over personeelszaken.

Het districtscollege is "de uitvoerende" macht van het districtsniveau en wordt ver kozen uit de districtsraadsleden en neemt de dagdagelijkse leiding van het district op zich.

District Antwerpen wordt momenteel bestuurd door een coalitie van NVA-Groen-Open VLD.

Meer weten:

https://www.antwerpen.be/nl/info/56cc44f5b1a8a744718b4587/districtsraad

https://www.antwerpen.be/nl/info/56cc54f0b0a8a7eeb68b457d/districtscollege

 

 
 
Antwerpen_District.jpg