VERENIG(DE) BUURT

Wanneer buren elkaar ontmoeten en kennen ontstaan er Levendige buurten en straten. Een levendige buurt is van onschatbare waarde voor het samenleven in een stedelijk weefsel. Buurtverenigingen en alle vormen van sociaal weefsel zijn hierbij essentieel. Ze helpen tegen armoede, uitsluiting en vereenzaming, omdat in warme buurten mensen zich thuis voelen. Burenproblemen, sluikstorten en onveiligheid kunnen zo worden aangepakt en het is ook gewoon gezelliger.

Meer middelen voor buurtverenigingen.

CD&V wil meer ambitie in de ondersteuning van buurtverenigingen. De werking van stadsmakers moet verder worden uitgebreid:

  • We voorzien een geprefinancierd startbudget voor nieuwe buurt en straatwerkingen, zo moeten opstartende bewoners niet zelf financiële risico’s nemen.

  • Het district stelt kosteloos binnenruimtes ter beschikking in de verschillende wijken om ook in de koudere en natte periodes activiteiten mogelijk te maken.

  • We lanceren de BuurtBox: straatcontainers die in de lente en de zomer aan straat- en buurtcomités uitgeleend kunnen worden. Deze eenvoudig te verplaatsen containers bevatten alles om speelstraten, straatfeesten,… voor kinderen een paradijs te maken. Deze containers bevatten tenten, stoelen, een zandbak, straatspeelgoed en –tuigen, een pinpong-tafel,…

Een nabij bestuur in elke wijk

CD&V pleit voor een nabij districtsbestuur. We willen hiervoor bruisende wijkcentra die fungeren als ontmoetingsplaatsen in alle buurten. In een wijkcentrum kan er ruimte zijn voor cultuur, de wijkwerking van de politie, een administratief loket en lokalen voor evenementen en verenigingen.

Een warme bruisende buurt, en een nabij bestuur met inspraak van iedereen, daar gaat CD&V District Antwerpen voor.