SPORT

Sporten en bewegen is leuk. Meer zelfs, het is gezond. Sport maakt ons krachtig en veerkrachtig. Samen sporten brengt mensen bij elkaar en versterkt het sociale weefsel in onze buurten. Sport verbindt!

Via een sterk sportbeleid kunnen we drempels verlagen en mensen aanzetten om initiatief te nemen en zich (vrijwillig) te engageren. 

Daarom maken we werk van een breed sportbeleid, want sport verdient een plaats op school, in bouwplannen, in de zorg, in de strijd tegen criminaliteit, een verslaving of eenzaamheid. Sport zet ons district in beweging.

 • Om sport als gezonde levensstijl én middel tot ontmoeting te promoten organiseren we jaarlijks buurtsportevenementen en initiatielessen, samen met Antwerpse topsporters.

 • We zetten ons, samen met de stad, in voor de zwembaden in ons district:

  • Uitbreiding van de openingsuren van de zwembaden

  • Een nieuw zwembad op de gevangenissite in de Begijnenstraat, in samenwerking met het stadsbestuur

  • Een openschuivend dak voor Zwembad De Molen, zodat er het hele jaar kan gezwommen worden op Linkeroever

 • In samenwerking met het stadsbestuur willen we zorgen voor vrij toegankelijke binnensportzalen. Net zoals op pleinen, maken we het mogelijk om binnen te sporten met vrienden, zonder reservatie. We engageren vrijwilligers uit de buurt om dit in goede banen te leiden.

 • We organiseren een Antwerpse Jeugdsport-competitie. Zo brengen we jongeren over verschillende wijken samen.

 • We leggen Finse looppistes aan, onder meer in het Kielpark en Park Spoor Noord.

 • We plaatsen buiten-fitnesstoestellen (zoals fit-o-meters, calisthenics) onder andere rond het Galgenweel, langs de Scheldekaaien, in het Stadspark, Kielpark en Park Spoor Noord.