SENIOREN & WELZIJN

Antwerpen is een district voor jong en oud.

Senioren zijn tegenwoordig een zeer diverse groep van actieve tot zeer afhankelijke en kwetsbare senior.  Veel mensen worden vandaag in goede gezondheid oud: ze zijn opgeleid en vitaal. Ze blijven hoe langer hoe meer actief.

We kiezen voor een beleid dat ouderen insluit: een beleid dat de seniorentoets kan doorstaan op alle ‘levensdomeinen’ gaande van toerisme, sport, cultuur en levenslang leren over wonen, mobiliteit en verkeer, veiligheid, ruimtelijke ordening, informatie en communicatie…

  • We pleiten voor de opmaak van een seniorenbeleidsplan aan het begin van de legislatuur, in nauwe samenwerking met onze inwoners en seniorenorganisaties.

  • We richten een seniorenuniversiteit op, waarbij maandelijks aan de universiteit door professoren gedoceerd wordt over actuele en wetenschappelijke onderwerpen.

  • Mantelzorgers worden steeds belangrijker voor de groep van senioren die zorg nodig hebben. Net als in de districten Deurne, Berchem, Hoboken en Wilrijk willen we ook in district Antwerpen een mantelzorgpremie van 150 euro per jaar invoeren. Voor CD&V is de ondersteuning van mantelzorgers een prioriteit.

  • We voorkomen het ontstaan Seniorengetto’s. We werken buurtprojecten uit opdat ouderen en jongeren, elkaar meer ontmoeten. We combineren, samen me de stad, seniorenhuisvesting, kinderdagverblijven en een sociale restaurants. Dit geeft een veel grotere dynamiek aan ieders leven. En doet mensen –over generaties heen- ontmoeten.
    Het project op linkeroever heeft bewezen dat het werkt.

  • Alle gebouwen moeten toegankelijk zijn voor kinderen, senioren, en mindervalideren. We maken een toegankelijkheidsaudit in het begin van de legislatuur voor onze publieke gebouwen, straten en pleinen. Zo zetten we aan het begin van de bestuursperiode de prioriteiten juist.

  • CD&V wil eenzame ouderen actief uit hun isolement te halen. Vereenzaming, maar ook het ontstaan van welzijnsnoden moeten we kunnen detecteren en voorkomen of oplossen. Hechte buurten zijn hiervoor een effectief middel.