LOKALE ECONOMIE

De lokale middenstand als het hart van elke buurt.

Ondernemers en handelaars zijn een onmisbaar deel van bruisende buurten. We leven ook in de koffiebars, café’s en restarants van onze wijk. Winkeliers voorzien ons van allerhande goederen en diensten om ons leven te kunnen leiden. Bloeiende handelszaken en bedrijven zorgen voor ontelbare lokaal verankerde jobs aan vele Antwerpenaren. Ondernemers zijn er voor de Antwerpenaren. Het district moet er zijn voor hen door hen ten volle te ondersteunen in wat zij goed zijn: ondernemen.

 • We promoten actief elke handelsbuurt en –straat in ons district:

  • we stellen een handelsconsulent Zo creëren we een eerste aanspreekpunt voor elke handelaar en handelsvereniging.

  • elke handelsbuurt krijgt recht op twee autoloze winkeldagen per jaar, zonder uitzondering. Zo zetten handelaars hun buurt elk jaar in de kijker.

  • onze lokale handelsstraten en –centra waarderen we op, we denken aan de Handelsstraat, Abdijstraat, Offerhandestraat, Van Wesenbekestraat,…

  • we investeren in de uitstraling en promotie van deze straten, om hun troeven beter bekend te maken bij alle Antwerpenaren. Deze handelsstraten bieden een uniek en complementair aanbod aan producten die je niet terugvindt in de supermarkt of op de Meir.

  • we stippelen een route uit doorheen onze unieke handelsstraten. Zowel gericht op de nieuwsgierige Antwerpenaar als de toerist.

 • Samen met sector bekijken we een slim thuisbezorg-systeem voor boodschappen van uit onze lokale handelsstraten en markten. Zo ondersteunen we onze lokale economie en helpen we minder mobiele mensen om toch boodschappsen te doen bij de lokale handelaar.

 • We richten een lokale handelssraad op. Zo geven we handelaars volwaardig en permanent inspraak in het beleid, detecteren we beter de lokale noden en minimaliseren we de impact van events in de stad en van werken aan straten en pleinen .

 • Onze lokale handelaars worden vooral bezocht met de fiets en te voet. Daarom voorzien we handelsstraten om de 50 m voldoende fietsbeugels, zodat onze voetpaden vrij blijven voor flanerende voetgangers.

 • We voeren een marktbeleid, dat zich richt op meer en aantrekkelijke markten,. Avond openingen moeten hierbij een optie zijn.