LEEFBARE STRATEN EN PLEINEN

Aangename straten en pleinen zijn groen en onthard.

  • De focus bij de heraanleg van straten en pleinen verschuiven we van asfaltbalans naar een groen- en bomenbalans. Deze balans moet na elke heraanleg positief zijn. Bij de heraanleg van pleinen moet de verharde oppervlakte tot een minimum herleid worden. We vullen onze straten groen in, door bijvoorbeeld parkeerplaatsen met grastegels aan te leggen. We ontharden de stad.

  • De toegankelijkheid van onze voetpaden moet beter. Ze moeten vlak liggen, en voorzien zijn van voldoende verlaagde boordstenen, zodat de toegankelijkheid met een kinderwagen, rolstoel, rollator of trolley gegarandeerd is.

  • Bij de heraanleg van straten voorzien we, samen met de stedelijke diensten, steeds voldoende laadpalen en breiden deze tijdig uit. Er moeten steeds meer laadpalen zijn dan noodzakelijk.

  • Bij de heraanleg van straten, pleinen en parken zorgen we ervoor dat publiek toegankelijke sportplekken niet afnemen en maken we werk van een betere spreiding van deze plekken over het district.

  • Bij de (her)aanleg van straten en pleinen zetten we volop in op échte burgerparticipatie:

    • om als evenwaardige partners een project te realiseren, wordt de beschikbare informatie transparant ter beschikking gesteld van de participanten.

    • omwonenden reeds bij de start van het project mee betrokken. Zo kan de kennis en kunde van omwonenden volop benut worden doorheen het volledige ontwerpproces. Er dienen participatiemomenten voorzien te worden vanaf de opmaak van de projectdefinitie en randvoorwaarden.