VERKEERSVEILIG ANTWERPEN

Verkeersveiligheid is voor ons prioriteit. Antwerpen maakt een ware fiets- en mobiliteitsrevolutie  mee. De straten en investeringen moeten volgen. Meer en slimme investeringen in de veiligheid van de zwakke weggebruiker zijn noodzakelijk.

 • Conflictvrije kruispunten en vierkant groen leggen rollen we maximaal uit.

 • Samen met het stadsbestuur ijveren we ervoor om alle ongebruikte ondergronds tramlijnen en haltes versneld in gebruik te nemen.

 • Autoluw wonen zonder sluipverkeer voor elke Antwerpenaar! We hertekenen de wijkmobiliteit uit samen met elke buurt. In elke wijk voorzien we één in- en uitstroomstraat. De andere straten vormen we om tot woonerf, met een doordachte circulatie.

 • Om de fiets de meest snelle, veilige en comfortabele infrastructuur van ’t stad te bezorgen, realiseren we mee het Antwerps Fietscomfortplan. Meer info: klik hier.

 • Elke fiets een veilige en comfortabele stalplaats. We leggen vele grote en kleine fietsenstallingen aan verspreid over de stad, onder de Groenplaats, in woonbuurten, … met publieke fietspompen en elektrische laadpunten. In winkelstraten plaatsen we om de 50 meter fietsbeugels. Zo blijft het voetpad vrij van gestalde fietsen.

  • Openbaar vervoer ’s nachts, zodat je na een avondje theater, café, fuif of cinema nog veilig thuisgeraakt zonder de auto.

  • een betere nachtdienst voor de herverdeleing van velo’s, zeker ter hoogte van het centraal station. Zodat je na de late trein nog met de Velo thuisgeraakt.

 • Zone 30 dwingen we af door aangepaste inrichting van straten, en door effectieve snelheidscontroles, ook voor trams en speedelecs.

 • Zonder uitzondering moet elke schoolomgeving verkeersveilig zijn. We trekken maximaal de kaart van schoolstraten, die we overal waar mogelijk in overleg met de buurt uitrollen. 

 • We sensibiliseren van fietsers om ook veilig deel te nemen aan het verkeer. We maken een website met informatie over veilig fietsen in het district.