Volledige kieslijst voorgesteld: jong geweld op kop, diversiteit troef

CD&V District Antwerpen heeft zijn volledige kieslijst voor 14 oktober voorgesteld. Lijsttrekker Jan Braeckmans (29) toont zich ambitieus in de bijzonder diverse samenstelling van de 33-koppige ploeg. De lijst is samengesteld als een echte doorsnede van het district, daarbij valt vooral het vele aantal jonge kandidaten op. Kris Peeters duwt de lijst. CD&V Districht Antwerpen toont zich daarmee bijzonder strijdvaardig om uit de oppositie te treden en mee te besturen in de volgende legislatuur.

CD&V District Antwerpen trekt dit jaar niet alleen met een zeer jonge top naar de kiezers. "Het accent ligt op de brede vertegenwoordiging van de burgers in onze stad, zowel in leeftijd als nationaliteiten als geografische spreiding. We zijn daar wonderwel in geslaagd. Ik denk dat iedereen een kandidaat op de lijst vindt waaraan hij of zij zich kan spiegelen" zegt lijsttrekker Jan Braeckmans.

De jongste kandidaat is de joods-orthodoxe Rezi Friedman, zij is 23 jaar. De oudste kandidaat is het 88-jarige oud-gemeente- & districtsraadslid Jos Mees. Maar liefst 42% van de kandidaten zijn 35 jaar of jonger, en daarmee is de frisse wind binnen de partij een feit. Zowel Jan Braeckmans (29) als lijsttrekker en Annelies Thoelen (31) die de tweede plaats bekleedt, werden al eerder voorgesteld. Maar ook vele andere jonge krachten die actief zijn binnen de werking vinden een plaats op de lijst. Zo bekleedt bijvoorbeeld Vincent Geysels (32) de zevende plaats. "Ik wil samen met de bewoners van mijn wijk Sint-Andries een leefbare, duurzame en moderne stad creeren, die klaar is voor de toekomst".

De enorme diversiteit op de lijst valt ook op. 4 op de 10 kandidaten hebben een gemengde of niet-Belgische achtergrond, of komen uit een andere geloofsgemeenschap. “Ik ben ongelofelijk trots om zo een diverse lijst te kunnen voorleggen”, zegt Braeckmans. De Marokko afkomstige Touria Iharratane, die de vierde plaats bekleedt, is op dat vlak een zeer sterk profiel. “Als vertaler-tolk bij vrouwenvereniging Hoop Kiel komt ik op voor alleenstaande mama's, en wil ik mijn strijd tegen armoede op het Kiel ook politiek vertalen”, verduidelijkt Iharratane.

Naast alle vernieuwing werd ook de kennis en ervaring die er aanwezig is in District Antwerpen gevaloriseerd. Verschillende kandidaten hebben jarenlange bestuurservaring. Lijstduwer vice-premier Kris Peeters springt daarbij natuurlijk in het oog. Maar ook anderen zoals bijvoorbeeld huidig districtsraadslid Dirk Vanlommel, huidig OCMW-raadslid Paul De Vroey, oud-gemeente- & districtsraadslid Jos Mees, voormalig districtsraadslid Annete Geirnaert en oud-districtsschepen en architect Herman De Bleser. "Ik ben geboren en getogen in Antwerpen Noord, een buurt waarin groen broodnodig was", zegt hij. “Ik plantte daarom samen met Paul De Vroey ooit de eerste boom als actie voor Park Spoor Noord. En kijk nu naar het prachtige parcours dat we sindsdien tot de oplevering hebben afgelegd”.

Braeckmans voegt nog toe: “We hebben verder ook een sterk programma uitgewerkt waarin we aandacht hebben voor wijkmobiliteit, buurtgroen en participatie van de buurtbewoners aan het beleid. De nadruk ligt hierbij op het zijn van een warm en nabij bestuur dat echt luistert naar de burgers. We zijn er helemaal klaar voor om met ons project naar buiten te komen.".

De volledige lijst is de volgende:

 1. Jan Braeckmans

 2. Annelies Thoelen

 3. Dirk Vanlommel

 4. Touria Ihharatane

 5. Youssef Kobo

 6. Toogi Dorjbayar

 7. Vincent Gysels

 8. Fatima Ezzarhouni

 9. Sahadi Daria

 10. Helena Caluwé

 11. Emma Van der Kaden

 12. Pavel Radjuk

 13. Khatuna Maharadze

 14. Tom Herremans

 15. Danielle Leysen

 16. Rezi Friedman

 17. Herman De Bleser

 18. Paul De Vroey

 19. Rita Crab

 20. Naweed Ahmadzai

 21. Zeki Bikhan

 22. Maria De Loos

 23. Sekandar Abdurahman

 24. Dina Depestel

 25. Carine Teunen

 26. Tanguy Sarens

 27. Anne-Maria Louyet

 28. Alta Lkhagva

 29. Tommy Anthonissen

 30. Annette Geirnaert

 31. Orry Van de Wauwer

 32. Jos Mees

 33. Kris Peeters

https://districtantwerpen.cdenv.be/nieuws/nieuws/volledige-kieslijst-voorgesteld-jong-geweld-op-kop-diversiteit-troef/

CD&V Disitrict Antwerpen