Jong CD&V spuit grafiti tegen zwerfvuil

Jong CD&V District Antwerpen spuit de straten vol met de slogan “hier begint de schelde”.  Ze vragen zo extra aandacht voor zwerfvuil en sluikstort in de stad.  Naast maatregelen rond opkuis en handhaving, blijft sensibiliseren belangrijk. Wat niet op straat belandt moet niet worden opgekuist. De Antwerpenaar gooit zijn afval doorgaans niet in de Schelde. Die trots willen we overbrengen naar Antwerpse straten.

De veegteams van de stad doen wat ze kunnen. Dagelijks lopen en rijden er honderden stadsmedewerkers door de stad om deze proper te houden en op te kuisen. Sommige plaatsen, zoals bijvoorbeeld het stadspark worden twee keer per dag gekuisd.  94% van elk gemeld sluikstort wordt binnen de 24 uur opgehaald.  “Om dit nog effinciënter te maken zou de uitrol van een meldingsapp wel nuttig zijn.” stelt Sahadi Daria (9e plaats districtsraad).

"Hoewel de stadsdiensten zich elke dag dubbel plooien blijkt dit niet voldoende. We ontvangen klachten over te vuile buurten verspreid over ‘t Stad.” zo stelt Jan Braeckmans (CD&V-Lijsttrekker districtsraad Antwerpen). Controles op straat door stedelijke toezichters, ondersteund met slimme camera’s, zijn essentieel. De huidige GAS-boetes schrikken ook onvoldoende af. Daarom pleiten we voor een verplichte bezemdienst voor wie betrapt wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een beter afschrikkend en sensibiliserend effect zal hebebn.

“Maatregelen die zwerfvuil kunnen voorkomen blijven het eerste aandachtspunt voor CD&V District Antwerpen, we blijven in Antwerpen dan ook pleitbezorger voor het invoeren van Statiegeld.” zo stelt Vincent Gysels (7e plaats districtsraad)

“Om sluikstort verder in te perken willen we pop-up containerparken verder uitbreiden.“ stelt Tom Herremans (14e plaats districtsraad, zelf inwoner van Antwerpen noord).  “In Antwerpen beschikken steeds minder mensen over een eigen wagen.” zo zegt Tom. “als inwoners zelf niets naar het containerpark kunnen brengen, brengen we het containerpark tot in de buurt”. vult Lijsttrekker Jan Braeckmans aan, “zo nemen we een belangrijk deel van de oorzaken tot sluikstorten weg.”

Met deze ludieke actie willen de jonge CD&V’ers Antwerpenaren sensibiliseren en zo zelf hun steentje bijdragen aan een proper district. “De Antwerpenaar gooit zijn afval doorgaans niet in de Schelde. Die trots willen we overbrengen naar de Antwerpse straten. “ stelt Jan Braeckmans. Daarnaast is het ook effectief een probleem dat via onze riolen klein plastic en sigarettenpeuken in de Schelde terechtkomen.

zwerfvuil-2.JPG
CD&V Disitrict Antwerpen