In zes weken alle straten van ons district bezocht

Sinds 2015 doorkruist het CD&V-team iedere buurt van het district met een wandeling ‘Uw Buurt, Uw Verhaal’.  Elke wandeling vormt een moment waarop inwoners hun buurt anders leren kennen én waarbij ze ook hun ‘ei’ kwijt kunnen over hun wijk. Er staan inmiddels 14 wandelingen op onze teller.

Sinds zes weken is het team van CD&V district Antwerpen ook op pad door elke straat van het district. Ze leggen huisbezoeken af, delen folders uit en ontmoeten lukraak mensen die van hun district het mooiste van ’”t Stad” willen maken.

We hebben even de rekensom gemaakt:

  • 1200 straten in het district doorkruist

  • ruim 110.000 boekjes zijn bezorgd aan de Antwerpenaren

  • en we gingen met meer dan 1.000 inwoners in gesprek over hun wijk tijdens onze buurtwandelingen.

Vandaag houden we, samen met Kris Peeters, halt in de laatste straat bij onze deur-aan-deur actie. “Het werd opnieuw een hartelijk gesprek waar thema’s als groen in de straat, inspraak bij de heraanleg van straten en ondersteuning van straatcomités centraal staan,” zegt Jan Braeckmans, lijsttrekker voor CD&V district Antwerpen. “We zijn oprecht fier dat we met onze leden ruim 110.000 folders hebben uitgedeeld en vele gesprekken hebben gevoerd in elke buurt. We mogen daar trots aan toevoegen dat we tijdens onze Uw Buurt Uw Verhaal- wandelingen afgelopen drie jaar duizend Antwerpenaren hebben ontmoet. De kennis van de Antwerpenaar moeten we gebruiken, niet bestrijden.”

huisbezoeken-2.jpg

Thema’s als verkeersveiligheid, inspraak, sluikstorten, groen in de straat, ondersteuning van buurtcomités moeten we aanpakken.  Daarom stellen we nu al drie programmapunten voor het district Antwerpen voor:

1. Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we de buurt van in het begin. Alle voorbereidende studies stellen vooraf transparant ter beschikking. Op basis daarvan stellen we het eisenpakket voor de ontwerpers samen de omwonenden op. De Antwerpenaar kan heus wel realistische keuzes maken voor hun eigen buurt, binnen het voorziene budget en soms technische randvoorwaarden.

2. Een gezellige buurt is ook een groene buurt. We willen kleine buurtparken ontwikkelen in dichtbebouwde buurten, iedereen moet op 300 m een buurtpark kunnen vinden. Om met vrienden van de zon te genieten of met de kinderen te spelen.

3. In elke Antwerpse wijk moet het bruisend en gezellig wonen zijn. Daarom willen we in elke wijk een buurtcentrum om te vergaderen, waar verenigingen een thuis vinden, én waar straatcomités activiteiten organiseren in periodes met slecht weer. We willen één ontmoetingsplek per 10.000 inwoners. Dat zijn er dus minstens 19.

https://districtantwerpen.cdenv.be/nieuws/nieuws/in-zes-weken-alle-straten-van-district/