JEUGD

Antwerpen is een jong district. Kinderen en jongeren verdienen hun eigen plaats, die willen we hen dan ook geven. Ruimte om te spelen, op te groeien en initiatieven te nemen, zonder daarbij als overlast te worden bestempeld.

Ons district kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele (vaak jonge) mensen. Deze inzet verdient veel waardering en ondersteuning.  Een ondersteunend jeugdbeleid is tegelijk een inclusief jeugdbeleid,  dat oog heeft voor alle kinderen en jongeren, in al hun diversiteit.

Daarnaast veronderstelt een degelijk jeugdbeleid ook de nodige aandacht voor kinderopvang, onderwijs en de plaatselijke openbare bibliotheek.

We willen gaan voor een geïntegreerd jeugdbeleid, samen met alle betrokkenen,  gericht op de noden van jonge mensen.

Dit biedt hen de beste kansen!

  • We voorzien voldoende en kwalitatieve speelruimte, ook voor oudere kinderen. Speeltuinen zoals op de Cadix, Kielpark en de Gedempte Zuiderdokken zijn goede voorbeelden.

  • Speelstraten voorzien we van uitgebreide speelcontainers met speelgoed, zandbakken en strandstoelen voor de ouders.

  • Ook voor feesten en fuiven moeten voldoende plekken zijn. Jeugdhuizen en verenigingen krijgen de nodige ondersteuning en subsidies om dit te doen.

  • We zorgen ervoor dat we kinderopvangprojecten goed ondersteunen, en zetten in op vergroening van buitenruimtes van scholen en kinderopvang. Voldoende kinderopvang is nodig om district Antwerpen aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen.

  • We gaan voor toegankelijke activiteiten vanuit de jeugddienst. Dit in alle vakanties en op woensdagmiddag.

  • We voeren een kinderdistrictsraad in. Zo leren we kinderen de basisprincipes van onze democratie. En kunnen we beter rekening houden met de mening en adviezen van de kinderen.

  • Onze stedelijke jeugd gaat graag ook zelf aan de slag. We voorzien in de burgerbegroting ruimte voor projecten voor en door jongeren. Via kleinschalige projectoproepen kunnen ze hun eigen ideeën realiseren.

  • Jeugdverenigingen hebben ruimte nodig. Die is nogal schaars in ons district. De nodige extra ruimte voorzien we in samenwerking met andere verenigingen, scholen, cultuurhuizen, wijkcentra,…

  • We optimaliseren de werking van de jeugdraad en de inspraak van kinderen en jongeren in ons district. Ook moeten verslagen van de adviesraden, zoals de jeugdraad, makkelijk terug te vinden zijn op de website.

  • Ouders betrekken bij het jeugdbeleid is belangrijk. We organiseren initiatieven waarbij ouders inspraak kunnen leveren bij het te voeren beleid.