GROENER ANTWERPEN

Open ruimtes, natuurlijke accenten en groene plekken zorgen voor een groter geluksgevoel, verleidt het mensen om samen te komen en vermindert het de criminaliteit. Daarnaast speelt groen een cruciale rol op vlak van klimaatregeling, waterhuishouding en luchtzuivering. Een groener Antwerpen is een gezonder Antwerpen. Wie uit zijn raam kijkt, beseft het: de groene ruimte in onze stad is schaars.

Nu groenbeheer als bevoegdheid overkomt van het stadsbestuur naar het district hebben we vanaf januari de bestuurskracht in handen om deze omslag te maken gedurende de komende zes jaar. CD&V District Antwerpen wil hierbij o.a. volgende zaken realiseren:

  • We willen de stad letterlijk ontharden15% van alle Antwerpse pleinen en voetpaden vervangen we door een groene invulling. Door zinloze verharding terug te dringen, vermijden we overstromingen, vangen we fijn stof, koelt Antwerpen af en krijgen dieren en planten weer kansen. Dit doen we door de focus bij heraanleg van straten en pleinen te verschuiven van een asfaltbalans naar een groen- en bomenbalans.

  • Een buurtpark op 300m van ieders deur en op 1000 m een stadspark. Dit door kleine(re) buurtparken te ontwikkelen in dichtbebouwde buurten op bestaande pleinen en bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten.

  • We herstellen het stadspark in zijn oude glorie, met een brasserie en roeivijver en maken we het opnieuw tot de trekpleister van weleer. We vullen het grondwater aan door het ontharden van de omliggende straten. In afwachting van het herstel van de waterhuishouding voeren we permanent water van elders aan.

  • Tuinstraten vinden stilaan ingang in ons district. CD&V wil meer ambitie voor een groene stad, en de eerste stedelijke tuinwijk realiseren. Waarbij een buurt van minimaal 15 straten waarvan 2/3 tuinstraat zijn.

  • Het aanstellen van een participatiecoördinator binnen de groendienst die partnerschappen met de buurt en verenigingen smeedt en coördineert. Hij ondersteunt initiatieven van inwoners, straatcomités en verenigingen voor het vergroenen van ons Antwerps district. Ieder die het wil kan deelnemen aan het vergroenen van zijn buurt. Ook voorkomen we tegelijk verwaarloosde groenstukjes in de stad, door vooraf een realistische aanpak op te stellen en een goede opvolging ervan.