DISTRICT VOOR MENS EN DIER

Dieren hebben een plaats in Antwerpen. Het verrijkt het contact tussen mens en dier én tussen Antwerpenaren. 

  • In grote parken voorzien we ruimte en middelen voor de aanleg van hondenzwemvijvers, onder andere aan de Middenvijver.

  • We gaan voor hondenloopzones in het centrum van het stad en op ‘t eilandje.

  • We investeren in bijenkasten, zwaluwnesten en uilenkasten, zo krijgen deze stadsbewoners de plek die ze verdienen.

  • Via een app kunnen Antwerpenaren naast sluikstort en zwerfvuil ook glasscherven melden. Goed voor iedereen!

  • We voorzien hondenpoepzakjes aan de vuilbakken in de stad.