CULTUUR & EVENEMENTEN

Antwerpen staat synoniem met cultuur. Al eeuwenlang zijn we een baken voor creatievelingen, culturele organisaties en cultuurconsumenten. We hebben bijzonder goede opleidingen, en vele Antwerpenaren pikken graag een voorstelling, boek of optreden mee. Maar ook in onze wijken, dichtbij elke Antwerpenaar willen we het allerbeste cultuurbeleid ontplooien. Cultuur brengt mensen samen, is een creatieve uitlaatklep voor vele (amateur)kunstenaars en een vult onze vrije tijd rijkelijk.

  • Kunst maakt onze straten en pleinen mooier en interessant. Daarom willen we meer inzetten op kunstwerken op straat, op pleinen of in onze parken: beelden, muurschilderingen of installaties. We zorgen voor een goede uitleg, en samen met de stad maken we thematische wandelingen en fietstochten langs de kunstwerken doorheen ons district.

  • Lokaal cultuurbeleid wordt een volle bevoegdheid van het District. We willen daarom een volwaardig subsidiereglement voor cultuurprojecten op het districtsniveau. Hierin creëren we ook kansen voor de momenteel hierin vergeten cultuurdisciplines zoals circus, street art, gaming, vormgeving en architectuur. We versterken ook de aandacht voor erfgoedprojecten.

  • Cultuur onthardt. We breiden het huidige subsidiereglement uit, en voorzien ook in de mogelijkheid om cultuureducatieve projecten voor alle leeftijden te ondersteunen.

  • Samen met de stad willen we een vrij toegankelijk kleinschalig openlucht theater bouwen in het nog in te richten DOK Zuid, met een intieme capaciteit van zo'n 100 personen. Hierin kan de buurt samenkomen en vergaderen, en kunnen er door (amateur)kunstverenigingen zoals fanfares en koren kleine optredens worden georganiseerd. Ook kleinschalige lezingen, bijvoorbeeld georganiseerd door de lokale bibliotheken, kunnen hier plaats vinden.

  • CD&V pleit steeds voor een nabij districtsbestuur. We willen hiervoor bruisende wijkcentra die fungeren als ontmoetingsplaatsen in alle buurten. In een wijkcentrum kan er ruimte zijn voor cultuur (podium, muziek, bibliotheek, etc.), de wijkwerking van de politie, een administratief loket en lokalen voor evenementen en verenigingen. Zo komen vele functies samen op een goed ontsloten plek.

  • Samen met de lokale horeca in onze wijken, organiseren we buurtevenementen op een structurele basis. Evenementen als Marnix Feest willen in elke wijk. Het brengt de buurt samen en versterkt de lokale handelaren en horeca.